Övrigt

Det finns inga sanktioner eller motsvarade i våra föreskrifter. Om en skada skulle uppstå kommer bedömningen och konsekvenserna att behandlas enligt vanliga civilrättsliga principer om skadeståndsskyldighet.

Delar av kravbilden för att uppnå ett AEO-certifikat är snarlik med kravbilden för ett godkännande som känd avsändare.

Den utsedda säkerhetsansvariga personen ska säkerställa att kraven rörande luftfartsskydd omhändertas i företaget samt är den som är registrerad i den EU-gemensamma databasen (RAKC-databasen). Utöver det så är man också kontaktperson mot Transportstyrelsen.

En fraktagent som är godkänd av Transportstyrelsen.

Företaget som har godkännandet som känd avsändare ansvarar för att underleverantörens personal är utbildad och säkerhetskontrollerad samt att hanteringen av fraktgodset sker enligt kraven.

Ja, men en fysisk närvaro krävs delvis och omfattningen är självklart beroende av omfattningen av verksamheten.

Nej. En åkeriförsäkran är inte generell utan måste tecknas mellan antingen den kända avsändaren eller den säkerhetsgodkända fraktagenten (speditören).

Det finns inget myndighetsgodkännande eller liknande som omfattar åkerier. Åkeriet blir säkerhetsaccepterat genom att det undertecknar åkeriförsäkran och förbinder sig att uppfylla kraven.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!