Med identifierbar flygfrakt menas när det med rimlig säkerhet går att anta att frakten ska transporteras med flyg. Detta kan till exempel ske genom märkning, hantering eller lagring.

Exempel 1: All avgående flygfrakt (både märkt och omärkt) lastas alltid ut genom samma port = identifierbar.

Exempel 2: All blivande flygfrakt lagras på samma plats i byggnaden = identifierbar.

Exempel 3: Om det vid plockorder framgår att godset ska transporteras med flyg = identifierbar.