Att bli och vara KC

Tidsåtgången är beroende på hur mycket som behöver åtgärdas på företaget för att kraven i föreskrifterna ska vara uppfyllda med godkänt resultat. Transportstyrelsens administrativa hantering av ett godkännande tar 1-2 veckor.

För att svara på detta behöver respektive företag kontakta sina speditörer. 

När företaget blivit godkänt av Transportstyrelsen registreras företaget i en EU-gemensam databas (RAKC-databasen) och finns därmed tillgängliga för alla säkerhetsgodkända fraktagenter i EU.

Kravbilden är densamma, men länderna inom EU använder olika lösningar.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!