Ansök i flygplatsärenden

Här får du information om olika typer av ärenden rörande flygplatser och våra handläggningstider i dessa ärenden.

När du lämnat in din ansökan till Transportstyrelsen behöver handläggaren en viss tid på sig för att granska din ansökan och avgöra om du behöver komplettera med något. Vår målsättning är att du ska få ett svar från oss inom två veckor.

Om din ansökan är komplett blir handläggningstiden kortare. I tabellen listas ungefär hur lång tid du får vänta på ett beslut.

För att ansöka, välj ditt ärende nedan för att få mer information.

 
ÄrendeUppskattad handläggningstid
Tillstånd att inrätta en flygplats 6 månader
Godkännande om nationell flygplats 12 månader
Godkännande om EU-flygplats 18 månader
Förändrad ledningsfunktion 3 månader
Förhandsgodkännande och operativt driftgodkännande 6 månader
Medgivande om undantag – Flygplats 6 månader
Medgivande om undantag – Hindermarkering      6 månader
Återlämnande av certifikat 1 månad

Försäkran från leverantör av ledningstjänster för trafik på plattan.

 6 månader

Deklaration av marktjänst

6 månader

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!