Svenska flygplatser

I Sverige finns instrumentflygplatser, flygplatser utan instrumentinflygningshjälpmedel, helikopterflygplatser och mindre flygplatser. Här finner du information om dessa samt listor över vilka de är.

Inrättande och drift av svenska flygplatser ska prövas av Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, landstinget, kommun, försvarsmakten eller företag.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över samtliga svenska flygplatser

Att utöva tillsyn innebär att man kontrollerar och följer upp flygplatsernas verksamhet för att säkerställa att flygsäkerheten upprätthålls.

Tillsynen utgör även grunden för Transportstyrelsens prövning av flygplatsens drifttillstånd som genomförs med jämna mellanrum eller vid förändringar på flygplatsen.

Instrumentflygplatser

I Sverige finns för närvarande 45 instrumentflygplatser som är g odkända av Transportstyrelsen. Dessa flygplatser har någon form av instrumentinflygningshjälpmedel som stöd för piloternas navigering vid flygning i väder med nedsatt sikt.

Flygplatser utan instrumentinflygningshjälpmedel

Det finns tre godkända flygplatser som inte har några instrumentinflygningshjälpmedel i Sverige. De kan endast användas vid väder med bra sikt.

Helikopterflygplatser

Transportstyrelsen har även godkänt 22 helikopterflygplatser, flygplatser som endast kan användas av helikoptrar. Flertalet används för sjuk- och ambulanstransporter till och från sjukhus, men det finns även privata företag som har etablerat en egen helikopterflygplats för sin verksamhet.

Mindre flygplatser

Utöver de godkända flygplatserna finns det i Sverige många mindre flygplatser som övervägande används av flygklubbar och annat allmänflyg. Sådana flygplatser behöver inte vara godkända av Transportsstyrelsen men de ska ändå vara inrättade samt följa tillämpliga föreskrifter. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!