Försvarsmaktsövning Aurora 23

För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 den 17 april till 11 maj 2023. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor kommer att delta. En rad utländska nationer kommer att delta i övningen.

Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss.

Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga, men det är framförallt i södra/mellersta Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Flygning sker främst i södra och mellersta Sverige och gäller dygnet runt från den 24 april till 11 maj. Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker med start och landning från fler olika baser:

 • Uppsala
 • Såtenäs
 • Malmen
 • Norrköping
 • Nyköping
 • Kalmar
 • Visby
 • Trollhättan
 • Karlsborg
 • Råda
 • Hagshult
 • Ronneby

Dessutom sker flygtransporter från andra baser och flygningar med helikoptrar i samband med arméns och marinens övningsmoment. Uniformerad personal och markfordon kommer vara i rörelse utanför baserna.

Transportstyrelsen har beslutat att upprätta ett tillfälligt avgränsat luftrum för luftstrid 230501-230510, för exakt utbredning se publicerat AIP SUP.

Utöver det ovan nämnda avgränsade luftrummet finns det ytterligare en stor mängd mindre område för FM:s flygverksamhet med startdatum 230424 och slutdatum 230510. Det är av synnerlig vikt att alla luftrumsbrukare tar del av de publicerade AIP SUP/NOTAM som beskriver dessa luftrum.

Mer information

För mer information kontakta

Försvarsmakten/Högkvarteret
Telefon: 08-788 75 00
E-post: Exp-hkv@mil.se

Försvarsmakten/Flygstaben
E-post: fs-gen-luftfart@mil.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!