Militära flygövningar 2022

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet. Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
12-13 Marin övning

Marinövning med flyginslag i Gotska sjön.

17 STEK22

Flygövning i västra Sverige.

17-18 STRIKE

Flygövning i Norrland.

19-20 VÅRELD22

Område ej klart.

20-21 LFÖ22  Flygövning i sydöstra Sverige.
23-24   BALTOPS22 En marinövning med inslag av
flygstridskrafter i södra Östersjön.
35 ARTIC FIGHTER MEET Flygövning i Sverige eller Norge.
37-38 TTP22 Flygövning i Norrbotten.
40-41 RUSKA Flygövning i Bottenviken.
41-42 TEX22 Flygövning i västra mellersta Sverige.
42-43 SWENEX22 Marinövning med flyginslag i sydöstra Sverige.
     

Mer information om flygövningar finns på Försvarsmaktens webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!