Militära flygövningar 2020

Här hittar du planerade militära övningar med påverkan på luftrummet.
Detaljerad information publiceras i AIP Supplement.

Vecka Övningens namn Övningens innehåll
20-21
(11-21 maj)
SVENEX Marinövning med flyginslag i sydöstra Östersjön.
23-25 BALSTPS20 En marinövning med inslag av flygstridskrafter i sydöstra Östersjön.
34-35 OCEAN20 Drönarövning i Hanöbukten.
37-39 HTIC20 Helikopterövning i norra Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!