Föreskrifter för luftrum

Här är en lista med nationella föreskrifter som berör luftrum.

Författningsrubrik/KontaktpersonNrI kraft        

Utformning och användning av luftrummet och flygprocedurer
luftrumsinfo@transportstyrelsen.se

 

TSFS 2018:98

19-02-01

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!