Tillstånd att flyga i restriktionsområde eller farligt område

Här finns information för dig som söker tillstånd att flyga i restriktionsområde eller farligt område.

Transportstyrelsen kan besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallade restriktionsområden (R-områden). Detta kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård. Transportstyrelsen får även utarbeta föreskrifter inom dessa områden.

Transportstyrelsen får också föreskriva att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran inte är så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

I dagsläget utgår ingen avgift för att ansöka om att flyga i R- eller D-område.

För flygning inom restriktionsområden som är upprättat över en nationalpark eller Natura-2000 områden, så krävs även en separat ansökan till Länsstyrelsen om undantagstillstånd för start och landning inom området, om det regleras av en nationalparksföreskrift. Exempel på sådana områden är ES R47 Sarek, ES R53 Stora Sjöfallet, ES R57 Padjalanta och ES R61 Sånfjället, m.fl.

För mer information kring regler för nationalparker, besök Länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen

Ansökan

Ansökan om tillstånd att flyga i R- eller D-område ska innehålla följande uppgifter:

 1. Namn eller företagsnamn, person- eller organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten.
 2. Pilotens namn samt kontaktuppgifter.
 3. Vilken typ av luftfartyg som avser användas samt MTOM. Skicka även med en bild på luftfartyget.
 4. Övergripande beskrivning av verksamheten med bakgrund, mål och syfte. Skicka även med orderbekräftelse från den uppdragsgivare du flyger för.
 5. Området beskrivs med karta i lämplig skala i koordinater enligt
  WGS 84, där minuter och sekunder är 00-60 (exempelvis 570642N 140956E).
 6. Vilken tidsperiod som avses, ett tillstånd bör inte vara längre än
  en till fem dagar och begränsat i tid under dagen (exempelvis 200816 kl. 08:00 - 13:00).
 7. Vilken höjd som flygningen planerar att genomföras på angett i fot över marken (GND).
 8. Har samverkan skett med annan myndighet inför ansökan?

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast fyra veckor före aktuell tidpunkt för flygning i restriktionsområde eller farligt område.

Ansökan görs till luftfart@transportstyrelsen.se

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503

asm@transportstyrelsen.se

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!