Ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Transportstyrelsen får besluta att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområden.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast sju veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av farligt område.

Tekniska problem i mobil och plattor

För tillfället har vi tekniska problem som gör att formuläret inte fungerar i mobiler och plattor. Vi rekommenderar därför att dator används fram tills dess att problemet är löst.

Inte möjligt att bifoga filer i formuläret

För tillfället går det inte att bifoga filer i formuläret. Vi arbetar på att lösa problemet.

Ansökningsformulär

Planerad verksamhet

Befintligt D-område eller geografisk ort i klartext

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!