Ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Transportstyrelsen får besluta att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Komplett ansökan ska inkomma till Transportstyrelsen senast fyra veckor före aktuell tidpunkt för inrättande av farligt område.

Ansökningsformulär

Planerad verksamhet

Befintligt D-område eller geografisk ort i klartext

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!