Ansökan om upprättande av restriktionsområde (R-område)

Transportstyrelsen får besluta om inskränkningar eller förbud mot luftfart så kallat restriktionsområde (R-område) eller förbud mot luftfart upp till två veckor. Det kan ske av militära skäl, av hänsyn till allmän ordning och säkerhet eller med anledning av natur- eller miljövård.

Formulär

 

Planerad verksamhet

 

Befintligt R-område eller geografisk ort i klartext

 
Tid
 

För att bifoga filer till ansökan var god skicka din bilaga till luftfart@transportstyrelsen.se  Ange i ärendemeningen "kartbilaga R-område".