Ansökan om upprättande av farligt område (D-område)

Transportstyrelsen får besluta att ett område ska vara farligt område (D-område) om det föreligger fara för luftfartens säkerhet men faran är inte så stor att det motiverar inrättandet av restriktionsområde.

Formulär

 
 

Planerad verksamhet

 

Befintligt D-område eller geografisk ort i klartext

 
Tid
 
 

För att bifoga filer till ansökan var god skicka din bilaga till luftfart@transportstyrelsen.se  Ange i ärendemeningen "kartbilaga D-område".