Anmälan och hantering av ändringar för flygtrafiktjänster

Leverantörer av flyglednings- och flygtrafiktjänster ska följa sitt eget ledningssystem för att genomföra ändringar. Anmälan om ändringar som ska meddelas och/eller godkännas av Transportstyrelsen skickas till luftfart@transportstyrelsen.se.

Alla förändringar inskickade till Transportstyrelsen tilldelas ett diarie nummer som ska användas vid vidare kontakt, uppdateringar och avslut av ärenden.

För att underlätta hantering vid anmälan om förändringar till Transportstyrelsen finns nedan beskrivet hur anmälan görs och vad en anmälan om förändring ska innehålla.

Enligt EU förordning 2017/373 ska följande anmälas till Transportstyrelsen:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!