Flödesplanering (ATFM)

Kommissionens förordning (EU) nr 255/2010 av den 25 mars 2010 om fastställande av gemensamma regler för flödesplanering (ATFM).

Förordning (EU) nr 255/2010 fastställer kraven för flödesplanering för att optimera tillgänglig kapacitet inom det europeiska nätverket för flygledningstjänst (EATMN) och förbättra förfarande för flödesplanering.

Förordningen innehåller ram för flödesplanering och flödesplaneringsåtgärder:

  • Förebygga allt för stor efterfrågan på flygtransporter i förhållande till den uppgivna flygtrafikledningskapaciteten i sektorer och vi flygplatser.
  • Utnyttja EATMN-kapaciteten i största möjliga utsträckning för att optimera effektiviteten och minimera de negativa effekterna för operatörerna.
  • Optimera den tillgängliga EATMN-kapaciteten genom att utveckla och genomföra kapacitetshöjande åtgärder.
  • Stödja hanteringen av allvarliga händelser

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!