Operativa förfarande för avvärjande av kollisioner i luften

Kommissionens förordning (EU) nr 1332/2011 av den 16 december 2011 om gemensamma krav för användning av luftrummet och operativa förfaranden för avvärjande av kollisioner i luften.

Förordning (EU) nr 1332/2011 fastställer utrustning, regler och förfarande för flygburna kollisionsavvärjande system som ska tillämpas av operatörer av luftfartyg.

Den nuvarande versionen 7.0 av programvaran för ACAS II anses innebära en oacceptabel säkerhetsrisk, därför är det nödvändigt att införa en ny programvaruversion för det flygburna kollisionsavvärjande systemet ACAS II för att undvika kollision i luften.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!