Allvarliga tillbud

För att en händelse ska vara en allvarlig händelse enligt Chicagokonventionens bilaga 13 (Annex 13) ska det ha varit nära att ett haveri inträffat. Det vill säga att alla s.k. säkerhetsbarriärer förbrukats och att ett haveri undveks till stor del berodde på lyckliga omständigheter.

Kommissionens förordning (EU) 996/2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart definierar ett allvarligt tillbud som "har samband med handhavandet av ett luftfartyg, där omständigheterna pekar på att det förelåg en hög sannolikhet för att en olycka skulle inträffa".

Figuren nedan visar antal allvarliga tillbud samt antal allvarliga tillbud per 100 000 flygrörelser med svenskregistrerade luftfartyg 2012-2016. Majoriteten av de allvarliga tillbuden sker inom privatflyget eller den sportbetonade luftfarten. 

Allvarliga tillbud 2012-2016

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!