Statistik för tillbud och olyckor

Transportstyrelsens trendbevakning inom luftfartsområdet baseras till stor del på de omkring 9 000 händelserapporter som myndigheten tar emot varje år. Statistik publiceras bland annat i Säkerhetsöversikt luftfart och sjöfart.

Utvalda kategorier av rapporterna utgör avdelningens säkerhetsnyckeltal, ofta kallade SPI:er (Safety Performance Indicators). Analys av händelserapporteringen och säkerhetsnyckeltalen utgör en central del i Transportstyrelsens flygsäkerhetsarbete.

Säkerhetsnyckeltalen används för att följa och analysera den säkerhetsrelaterade utvecklingen inom luftfarten. En typ av "larmmodell" är ett av verktygen för att identifiera en oönskad utveckling och på sikt förbättra flygsäkerheten.

Utöver nyckeltalen tillkommer specifika eller mer detaljerade nyckeltal för olika tillsynsområden (till exempel flygplats, flygtrafiktjänst och flygbolag) som tillsammans med ovan nämnda nyckeltal utgör ett underlag för den riskbaserade tillsynen.

Med hjälp av bland annat larmmodeller och omvärldsbevakning följer vi kontinuerligt utvecklingen inom respektive nyckeltal och kan därmed upptäcka eventuella trender. I detta arbete sätts också mål för respektive nyckeltal, i syfte att uppnå det transportpolitiska målet om att minska antal omkomna och allvarligt skadade inom luftfarten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!