Seminarium för luftrumsanvändare 2021

Välkommen till ett digitalt seminarium för luftrumsanvändare.

Datum:
13 oktober 2021

Tid:
kl. 10.00-15.00

Plats:
Skype

Information

Med anledning av rådande läge vill vi ge samtliga organisationer möjlighet till en kortare presentation av sin verksamhet. Vi behöver ha in presentationsunderlag från de organisationer som avser presentera senast fredag den 8 oktober 2021. Presentationerna ska vara max 10 minuter, om mer tid behövs så tag kontakt med oss. Det kommer att finnas en moderator/administratör från Transportstyrelsen i Skype-mötet som sköter tekniken och ger ordet till respektive organisation. Uppdaterad agenda och Skype-länk till anmälda deltagare kommer i närmare anslutning till seminariet.

Agenda

1. Inledning - presentation deltagare

2. Föregående mötesprotokoll

3. Information från Transportstyrelsen

4. Luftrumsförändringar
- Mikael Lökkeberg, LFV, FL95+
- Transportstyrelsen FL95-

5. Information om UAS-utvecklingen

6. Information om LFV:s regeringsuppdrag om det undre luftrummet
- Niclas Wiklander, LFV.

7. Planerade militära övningar
- Thomas Jönsson, Försvarsmakten.

8. Information från flygbolag och intresseorganisationer
- Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS) Fredrik Falkman.

9. Föranmälda frågor

10. Övrigt
- Kundundersökning via mentimeter.

11. Nästa möte samt avslutning

Anmälan

Anmäl deltagande och eventuella frågor till asm@transportstyrelsen.se senast den 4 oktober 2021.

Anmälan ska innehålla:

  • namn på deltagare
  • e-postadress
  • organisation
  • information om organisationen avser presentera något.

Med vänlig hälsning

Jörgen Andersson
Chef sektionen för luftrum och flygplatser

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!