Seminarium för ANS - tema regelutveckling

Transportstyrelsens målsättning är att genomföra ett antal kortare ämnesspecifika seminarier under 2021. Först ut var ett digitalt seminarium gällande regelverk för flyglednings-/flygtrafiktjänster.

Transportstyrelsen höll ett ANS-seminarium via Skype fredagen den 23 april 2021.

Presentation samt frågor och svar

Ta del av presentationen från seminariet

Frågor och svar från seminariet

Agenda

  • Kommande ändringar i nationella föreskrifter
  • Internationell regelutveckling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!