SAVE THE DATE

20-21 november 2019

Transportstyrelsen anordnar ett gemensamt seminarium som berör operatörer med både flygplan och helikopter inom följande verksamhetsområden:


• AOC (Air Operator Certificate)
• ATO (Approved Training Organisations)
• SPO (Specialised Operations)


Seminariet kommer att hållas i Kista och delar av dagarna blir gemensamma medan andra delar sker i forum utefter verksamhetsområde.

De gemensamma agendapunkterna kommer att innehålla bland annat State Safety Plan och Management System med dess beståndsdelar.

Preliminär agenda samt möjlighet till anmälan kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

Finns det något ämne du önskar att vi tar upp under dagarna? 

Kontakta i så fall någon av följande:

AOC: Christoffer Lindén christoffer.linden@transportstyrelsen.se
ATO: Marcus Oswaldson Marcus.oswaldson@transportstyrelsen.se
SPO: Karl-Axel Edén karl-axel.eden@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!