EASA har gett ut safety information bulletiner (SIB) gällande rymdväder

2021-05-05

EASA har gett ut en reviderad SIB No.: 2012-09R1 om effekter av rymdväder. I texten anges rekommendationer för luftfartyg, flyglednings/flygtrafiktjänster och flygplatser, samt system och drift av dessa.

Appendix 1 till SIB No.: 2012-09R1 listar webbsidor med aktuell information om rymdväder .

SIB No.:2012-09R1 på EASA:s webbplats

Relaterad information

SIB No.:2021-10R1 gällande effekter av strålning från atmosfären på elektrisk utrustning.

Förteckning över tidigare publicerad säkerhetsinformation på EASA:s webbplats