EASA har gett ut safety information bulletine (SIB) gällande information om bankondition via ATIS

2021-06-24

EASA har gett ut en SIB No.: 2021-12 med rekommendationer om hur flygtrafikledningsenheter via ATIS ska informera om den gällande bankonditionen.

Uppdatering: EASA uppdaterade informationen i SIB 2021-12 den 3 september 2021.

Läs mer på EASA:s webbplats (SIB No.: 2021-12R1)