EASA har gett ut safety information bulletine (SIB) gällande återkommande avbrott och störningar av GNSS signaler i området runt Ukraina

2022-03-18

EASA har gett ut en SIB No.: 2022-02 med information gällande att förfalskad (spoofing) och/eller störd (jamming) satellitsignal (GNSS) förekommer i ett geografiskt område runt konfliktzonen Ukraina. EASA lämnar i säkerhetbulletinen rekommendationer till nationella myndigheter, flygtrafiktjänstleverantörer samt flygoperatörer. Störningar av GNSS signaler kan även påverka sjöfarten.

Läs mer på EASA:s webbplats (SIB No.: 2022-02)