Seminarium luftvärdighet för personal i CAMO och 145-verkstäder

Transportstyrelsen inbjöd 2018-03-19-20 till seminarium luftvärdighet för personal i organisationer inom civil luftfart som berörs av Del-M och Del-145 (flygplan och helikopter).

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!