Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS)

De nya reglerna om privatflyg är publicerade som bilagor till kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 om flygdrift (OPS).

Förordningen som ursprungligen publicerades i oktober 2012 innehöll till att börja med fem bilagor:

  • bilaga I om definitioner
  • bilaga II med krav på myndigheter (Del-ARO)
  • bilaga III med krav på organisationer (Del-ORO)
  • bilaga IV med krav för kommersiell lufttransport (Del-CAT)
  • bilaga V med krav för särskilda godkännanden (Del-SPA).

Genom en ändringsförordning (EU) nr 800/2013 som publicerades i augusti 2013 tillkom två nya bilagor:

  • bilaga VI med krav för icke-kommersiell flygdrift med komplexa motordrivna luftfartyg (Del-NCC)
  • bilaga VII med krav för icke-kommersiell flygdrift med icke-komplexa luftfartyg (Del-NCO).

Samtidigt ändrades och kompletterades texten i bilagorna I-III och V, dvs. Definitioner, Del-ARO, Del-ORO och Del-SPA.

Fakta och mer information

Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA, har en service med länkar till luftfartsförordningar tillsammans med rådgivande material (GM) och godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC).

 

Relaterad information