Nytt operativt regelverk för privatflygare

2012 trädde ett nytt operativt regelverk, (EU) nr 965/2012 (se länk till vänster) ikraft och kompletteras löpande. Den 25 augusti 2013 kom ändringsförordningen (EU) nr 800/2013, som innehåller regler för privat- och allmänflyg och denna ändringsförordning är i drift sedan i augusti 2016.

Privatflygare har länge haft nationella regler att förhålla sig till. BCL Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) som successivt omarbetats till Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS) och Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

De nya EU-reglerna ska helt ersätta de nuvarande nationella reglerna och Sverige har valt en treårig genomförandefas, vilket betyder att vi får en successiv övergång till EU-regelverket. Sedan augusti 2016 är de fullt införda i det svenska regelverket.

Läs mer om vad förändringen innebär i Ett kompendium för privatflygare från Transportstyrelsen. Det är ett hjälpmedel för att tillämpa de nya flygoperativa reglerna.

Hur har regelarbetet genomförts?

Transportstyrelsen har genomfört ett analysarbete för att:

  • Se vad som skiljer mellan dagens nationella regler och de nya EU-reglerna.
  • Bedöma i vilken omfattning som nationella regler måste finnas kvar för vissa typer av luftfartyg.
  • Bedöma vad EU-reglerna får för effekter och hur de påverkar både dig som flyger och myndigheten när det gäller tillsynsutövning.

Här kan du läsa mer om anpassningen av våra nationella föreskrifter.

Hur informerar Transportstyrelsen om regelarbetet?

För att inte missa när ny information publiceras på webbplatsen kan du kostnadsfritt bli prenumerant via vår prenumerationstjänst.

Kontakt angående det nya regelverket

Har du frågor kring det nya regelverket kan du kontakta:

Jan V Eriksson (övergripande frågor) på e-post jan.eriksson2@transportstyrelsen.se,
eller på telefon 010-4953847.

Magnus Axelsson (NCO, flygplan, ballong och segelflygplan), magnus.axelsson@transportstyrelsen.se

Karl-Axel Edén (NCO, NCC helikopter), karl-axel.eden@transportstyrelsen.se

Jan Thell (NCC flygplan), jan.thell@transportstyrelsen.se