Nytt operativt regelverk för privatflygare

2012 trädde ett nytt operativt regelverk, (EU) nr 965/2012 (se länk till vänster) ikraft och kompletteras löpande. Den 25 augusti 2013 kom ändringsförordningen (EU) nr 800/2013, som innehåller regler för privat- och allmänflyg och denna ändringsförordning är i drift sedan i augusti 2016.

Privatflygare har länge haft nationella regler att förhålla sig till. BCL Bestämmelser för Civil Luftfart (BCL) som successivt omarbetats till Luftfartsstyrelsens författningssamling (LFS) och Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

De nya EU-reglerna ersätter helt de nationella reglerna och de har varit i kraft sedan 2016 i Sverige.

Läs mer om vad förändringen innebär i Ett kompendium för privatflygare från Transportstyrelsen. Det är ett hjälpmedel för att tillämpa de nya flygoperativa reglerna.

Hur har regelarbetet genomförts?

Transportstyrelsen har genomfört ett analysarbete för att:

  • Se vad som skiljer mellan dagens nationella regler och de nya EU-reglerna.
  • Bedöma i vilken omfattning som nationella regler måste finnas kvar för vissa typer av luftfartyg.
  • Bedöma vad EU-reglerna får för effekter och hur de påverkar både dig som flyger och myndigheten när det gäller tillsynsutövning.

Hur informerar Transportstyrelsen om regelarbetet?

För att inte missa när ny information publiceras på webbplatsen kan du kostnadsfritt bli prenumerant via vår prenumerationstjänst.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!