Inskrivningar i luftfartyg

Transportstyrelsen är inskrivningsmyndighet för rättigheter i luftfartyg.

Det är möjligt att sakrättsligt skydda följande rättigheter i luftfartyg:

  • förvärv
  • nyttjanderätt och
  • inteckning.

Du gör det genom att ansöka om att de ska föras in i inskrivningsregistret för luftfartyg.

Efter ansökan kan även anteckningar göras i registret. Dessa kan till exempel röra innehav av inteckning, äganderättsförbehåll eller andra villkor som inskränker förvärvarens förfoganderätt.

Rättsligt skydd

Att ansöka om inskrivning är frivilligt. Syftet är att förbättra enskildas möjligheter till rättsligt skydd gentemot anspråk från tredje man för vissa rättigheter i luftfartyg.

Genom utdrag ur inskrivningsregistret kan exempelvis en köpare av ett luftfartyg eller en finansiär ta reda på vem som är den inskrivna ägaren och om luftfartyget besväras av andra rättigheter. Sakrättsligt skydd uppstår från och med den dag då ansökan om inskrivning lämnas till myndigheten, under förutsättning att inskrivningen beviljas.

För att ett luftfartyg ska kunna avregistreras ur luftfartygsregistret måste de inskrivningar som finns i inskrivningsregistret först dödas eller avföras.

Förutsättningar för inskrivning

För att rättigheter ska kunna skrivas in i inskrivningsregistret måste först och främst luftfartyget vara registrerat i det svenska luftfartygsregistret. Att ägaren skriver in sitt förvärv i inskrivningsregistret är en förutsättning för ytterligare inskrivningsåtgärder, till exempel inskrivning av nyttjanderätt och uttag av inteckning.

Transportstyrelsen har inskrivningsdag fram till kl. 12.00 varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag som inte är helgdag. Handlingar som kommer efter kl. 12.00 handläggs nästkommande inskrivningsdag.

Blanketter och avgift

Här finns instruktioner och blanketter för inskrivning.

Här finns aktuell avgift för inskrivning.

Kontaktpersoner inskrivningsregister:

Magdalena Forssén
Christer Larsson

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
E-post: IM@Transportstyrelsen.se

Adress till inskrivningsmyndigheten:

Transportstyrelsen
Inskrivningsmyndigheten för luftfartyg
Box 655
601 15 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!