Luftfartygsregistret

Här finns fakta och instruktioner om interimistisk registrering och registrering av luftfartyg, äganderättsändring, avregistrering av luftfartyg. Du kan även söka information i luftfartygsregistret.

Höjda avgifter för registerhållning från den 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 kommer avgifterna för luftfartygsregistret och inskrivningsregistret för luftfartyg att höjas.

Registerhållningsavgift för luftfartyg

Registerhållningsavgiften år 2020 kommer att vara 600 kronor för varje luftfartyg som är registrerat i luftfartygsregistret. Avgiften tas ut för samtliga svenskregistrerade luftfartyg oavsett om de är luftvärdiga eller inte. Den som är registrerad som ägare till eller innehavare av luftfartyget i luftfartygsregistret den 1 januari är betalningsskyldig.

Registreringsåtgärder gällande luftfartygsregistret

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Slutlig registrering inklusive interimistisk registrering 8 000
Slutlig registrering 7 000
Dubblett av nationalitets- och registreringsbevis 2 000
Registrering av IDERA-fullmakt 2 000
Övriga ärenden luftfartygsregistret:  
- Äganderättsändring 5 000
- Innehavarändring 5 000
- Avregistrering 5 000


Registreringsåtgärder gällande inskrivningsregistret för luftfartyg

Avgifter vid beslut i ärenden från och med den 1 januari 2020

Bevis i inskrivningsärende gällande:

Inskrivning av förvärv av luftfartyg eller andel i sådan egendom 10 000
Inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg 10 000
Inteckning i luftfartyg 10 000
Särskilt bevis om reservdelar 10 000
Beslut om avskrivning av inteckning 10 000
Anteckning om innehav av inteckning, för varje inteckning 10 000
Beslut i annat inskrivningsärende 10 000

Övriga inskrivningsåtgärder:

Registerutdrag 1 500
Intyg om att ett visst luftfartyg inte finns upptaget i inskrivningsregistret 2 000

Övriga avgifter

Dödande av förkommen handling, ansökningsavgift 6 000

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. 

Handläggningstiden för ett komplett ärende är ca 2 veckor.

Kontaktpersoner på luftfartygsregistret

Christer Larsson,
Magdalena Forssén,
Fredrik Wallin

Tel: 0771-503 503 
Fax: 011-18 98 35 
e-post: LFR@transportstyrelsen.se

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!