Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Checklistor (Compliance Check Lists, CCL) är en spegling av vad som redan står i regelverken och är tänkta att kunna användas av allmänheten så väl som av Transportstyrelsen.
Fastställda kriterier är ett sätt för Transportstyrelsen att få en gemensam och enhetlig tolkning av en regel.

Checklistor (Compliance Check Lists, CCL)

Mallar / Manualer

Mallar till underhållsprogram för luftfartyg som uppfyller villkoren i Del-ML är under uppbyggnad, för instruktioner hänvisas till AMC2 ML.A.302 (Del-ML) eller kontakta TS.

 Fastställda kriterier

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!