Fortsatt luftvärdighet

Här finns information om regler för fortsatt luftvärdighet.

Senaste regeländringarna

Nationella Regler

 • TSFS serie AIR 2020:87 - Konstruktion, typ,mod och rep. godkännande
 • TSFS serie AIR 2020:86 - Upphävande av TSFS 2012:86 om godkännande av tillverkningsorganisationer
 • TSFS serie AIR 2020:85 - Certifiering av vissa luftfartyg och av konstruktions och tillverkningsorganisationer
 • TSFS serie AIR 2020:70 - ändring av TSFS 2014:35 om godkännande av organisation för underhåll
 • TSFS serie AIR 2020:68 - Upphävande av LFS 1979:2 (BCL-M 5.3)
 • TSFS serie AIR 2018:37 - Luftvärdighetsorganisationer
 • TSFS Serie AIR 2018:34 - Ändring av TSFS 2016:40
 • TSFS Serie AIR 2018:38 - Allmänna råd för underhållsprogram för luftfartyg
 • TSFS Serie AIR 2016:40 - Nationella luftvärdighetshandlingar
 • TSFS Serie AIR 2016:41 - Massa och balans
 • TSFS Serie AIR 2016:42 - Ändring av TSFS 2012:85
 • TSFS Serie AIR 2016:43 - Ändring av TSFS 2012:87

EU / EASA Regler

 • ED decision 2021/009/R, AMC/GM till (EU) 2021/700
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/700 om ändringar till (EU) 1321/2014
 • Genomförandeförordning (EU) 2021/699 om ändringar till (EU) 748/2012 
 • Genomförandeförordning (EU) 2020/1159 om ytterligare luftvärdighetskrav
 • AMC och GM (ED) 2020/023/R till (EU) 1321/2014 Del-M
 • AMC och GM (ED) 2020/002/R  till (EU) 1321/2014
 • Ändringsföreskrift (EU) 2020/270 till 1321/2014 om övergångsbestämmelser till nya organisationsformer Del-CAO och Del-CAMO.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1384 om ändring av förordning (EU) 965/2012 och (EU) 1321/2014 gällande användandet av luftfartyg listade i ett AOC för icke kommersiell och specialiserad verksamhet och operationella regler för kontrollflygning efter underhåll och fastställande av regler för icke kommersiella flygningar med minskat antal kabinbesättningsmedlemmar.
 • Genomförandeförordning (EU) 2019/1383 om ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.
 • Förordning (EU) 2018/1139, (ny grundförordning, upphäver 216/2008) om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!