Luftfartyg

Ett luftfartyg är till exempel ett flygplan, en helikopter eller en ballong. Här finns nödvändig information till privatpersoner som redan äger ett luftfartyg och till privatpersoner som tänker importera, köpa eller bygga ett.

Internationella och nationella regler för luftvärdighet

Ett luftfartyg omfattas antingen av Europeiska förordningar eller av nationella regler. Beroende på vilket regelverk som gäller brukar ett luftfartyg i folkmun kallas för "EASA-luftfartyg" eller "statsluftfartyg" respektive "Annex II-luftfartyg".

Det är viktigt att du vet vilket regelverk som gäller för ditt luftfartyg. EASA-luftfartyg omfattas av de Europeiska förordningarna och statsluftfartyg samt Annex II-luftfartyg styrs av de nationella föreskrifterna.

Läs mer om EASA eller Annex II/statsluftfartyg.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!