Teoriutbildning

För att få ett privatflygarcertifikat (PPL) krävs det att du genomför en utbildning som sedan avlutas med ett antal teoriprov som genomförs online.

De ämnen som ingår i utbildningen för privatflygarcertifikat är följande:

  • Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
  • Luftfartyg generellt
  • Prestanda och färdplanering
  • Människans förutsättningar och begränsningar
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygoperativa procedurer
  • Flygningens grundprinciper, aerodynamik
  • Flygradiotelefoni

Efter det första skarpa provet som du skriver har du 18 månader på dig att slutföra samtliga prov. Inom 24 månader efter godkänd teoriexamination ska du flyga upp inför en auktoriserad kontrollant.

Online provet

Transportstyrelsen har sedan 2006 ett datoriserat system för examination av piloter. Teoriproven genomförs online med hjälp av ett system som heter Pexo.

Önskar du prova systemet finns det en demonstrationsmodul där du kan se hur systemet är uppbyggt och hur det används. 

Transportstyrelsen jobbar ständigt med uppdateringar och justeringar av systemet. Du är välkommen att lämna synpunkter till kontaktpersonerna nedan.

Kontaktpersoner

Ansvarig flyginspektör för teoriutbildning är flyginspektör
Pär Wilund

Administratör för teoriexamination är Therése Lettborn

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!