Flygteknisk utbildning

Här hittar du information om hur du startar och driver en flygteknisk del-147 skola - grundutbildning såväl som typutbildning.

Just nu har vi längre handläggningstider

För närvarande har vi något längre handläggningstider än normalt för ärenden som rör flygteknikerutbildning. 

Om det är svårt att komma fram på telefon har du alltid möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda (147@Transportstyrelsen.se).

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Transportstyrelsen har medgivit beslut om undantag kopplade till EU-kommisionen enligt flexibilitetsbestämmelser artikel 71 i grundförordning (EU) 2018/1139 för att bedriva lärarledd utbildning på distans enligt insänd och accepterad plan genom undantag från 147.A.200.

Vidare har även Artikel 71.2 beaktats med ej godtagits av EASA, varpå beslut för detta återtagits och kompletterande krav har meddelats tillståndsinnehavarna som berörts.

Grundläggande kriterier angivna av EASA i AMC 147.A.130(a) till (EU) 2018/1139 för Annex IV behöver därför uppnås för fortsatt möjlighet till distansundervisning.

Kontakta Transportstyrelsen i samband med ansökan för ytterligare information angående innehållet i den begärda planen via 147-inspektörernas funktionsbrevlåda: 147@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!