Flygteknisk utbildning

Här hittar du information om hur du startar och driver en flygteknisk del-147 skola - grundutbildning såväl som typutbildning.

Just nu har vi längre handläggningstider

På grund av hög arbetsbelastning vid pågående tillsynsärenden kan handläggningstiden bli något längre än normalt för ärenden som rör flygteknikerutbildningen.

För att nå oss på enklaste sätt kan du skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda (147@Transportstyrelsen.se).

Möjligheten till synnerliga skäl under pågående grundutbildning tas bort fr.o.m. 1 november

Transportstyrelsen har tidigare medgivit beslut om undantag kopplade till EU-kommisionen enligt flexibilitetsbestämmelser artikel 71 i grundförordning (EU) 2018/1139 för att bedriva lärarledd utbildning på distans enligt insänd och accepterad plan genom undantag från 147.A.200.

Utlåtande om Covid-undantagsmöjlighet för ärende TSL2020-6064 beträffande ”alternativ praktik”, där status nu är enl. följande:

  • Ärendet avslutas då beslutspremisser är fattade med hänsyn till nuläget av COVID-19 och dess pandemieffekter, detta har tidigare medgivits undantag för enligt s.k. ”synnerliga skäl” (GM 66.A.25(b)). Då giltighetstidens slutdatum klargjorts i utskickat "beslutsbrev" angivet 2021-12-31 som sista dag för utfärdande av CofR med stöd av undantaget är nu ståndpunkten att det därför ej längre finns möjlighet till medgivande/beviljande om beslut kopplat till dessa premisser. 
  • Detsamma gäller även för andra s.k. "synnerliga skäl" varpå även de kommer sluta tillämpas/utövas och fattas beslut för och därmed kan ej heller ansökningar godtas för dessa från och med den 1:a november 2022.

Ansökan

Möjlighet till ansökan om att få bedriva utbildning på distans och/eller genom nya utbildningsmetoder enl. AMC.147.A.130(a) finns, men TK-process och granskning krävs då till ansökan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!