Privatflygarens drifthandbok

"Drifthandbok för Privatflygaren" är en produkt som producerades under H50P-projektet. Syftet med projektet var att vända olyckstrenden inom privatflyget och det drevs gemensamt av luftfartsmyndigheten och marknaden. Projektet pågick mellan 1999 och 2008.

Handboken är utformad för att täcka gapet mellan BCL, utbildning och praktiskt flygande. Handboken är uppdelad i varsitt ämnesområde och innehåller tillämpningar, råd och praktiska tips om hur man skall bedriva sitt flygande och tillämpa de bestämmelser som finns.

Här kan du ladda ner hittills utgivna häften i serien "Drifthandbok för privatflygare" i PDF-format. 

31. Nödläge
30. Att fatta beslut
29. Händelserapportering
28. Stalltips
27. Kampanj 2007 Nr 1 (stall)
26. Ansvar
25. Koll på läget
24. Omdöme
23. Träningshäfte
22. FMF, Flygledare, Meteorologer och Flight Planning Centre i relationen med privatflygare
21. Omdrag
20. Sidvind
19. Satellitnavigering - är det något att lita på?
18. Kampanj 2005/2006 nr 2
17. Flygning i kontrollerat luftrum kräver klarering
16. Flygning vid okontrollerad flygplats
15. Kampanj 2005
14. Flygväder - hur hitta, tolka och förstå?
13. Reseflyg - om att infria förväntningar
12. Pilot 50+ - vad händer när?
11. Mörker (exkl svartflyg)
10. Landning - en nödvändighet om du startat
9. Sjöflyg - frihet med ansvar
8. En bra start kräver planering
7. Game Over - från VFR till IMC
6. Tekniska anmärkningar inkl "Privatflygar-MEL"
5. Vinterflygning
4. På marken
3. Kontakt - med flygtrafikledningen
(OBS! På sid 16 står ett felaktigt tel. nr. till Stockholm ACC för avslutande av färdplan. Rätt telefonnummer: 08 - 797 63 33.)
2. Bränsle - planering och hantering
1. H50P - Lfi:s flygsäkerhetsprogram för allmänflyget

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!