Högnivåmöte om LTAG – ett långsiktigt utsläppsmål för den internationella luftfarten

2022-08-02

ICAO har sedan 2019 arbetat med att undersöka möjligheten att besluta om ett långsiktigt mål för den internationella luftfartens koldioxidutsläpp. På högnivåmötet i juli 2022 antogs ett dokument med tydliga uppmaningar om ett mål om nettonoll-utsläpp år 2050. Diskussionerna fortsätter på generalförsamlingen hösten 2022.

Till toppen