Utsläppsstatistik

Utsläppen av koldioxid från det svenska inrikesflyget har enligt Sveriges officiella klimatrapportering minskat med drygt15 procent mellan åren 2000 och 2017. Under samma period ökade istället utsläppen av koldioxid från det svenska utrikesflyget med drygt 43 procent.

Med inrikesflyg menas flyg från en svensk flygplats till en annan svensk flygplats. Med utrikesflyg menas flyg från en svensk flygplats till första destination utomlands.

Här kan du hitta officiell statistik över luftfartens emissioner av växthusgaser från SCB:s Statistikdatabas.

Koldioxidutsläppen per personkilometer (pkm) för utrikesflyget har minskat från 150 gram per pkm år 1990 till 90 gram år 2017, vilket är en minskning med totalt 40 procent och en genomsnittlig årlig minskning med 1,9 procent. Utsläppen per personkilometer (pkm) från inrikesflyget var omkring 120 gram CO2 per pkm år 2017.

Utsläppen av bly till luft från allmänflygets användning av blyad flygbensin har minskat med 77 procent mellan 2000 och 2017.

Klicka på diagrammen för att se en större version.

Diagram över utsläpp av koldioxid (CO2) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg från Sverige (år 2000-2017)

Diagram över utsläpp av kväveoxider (NOx) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg från Sverige (år 2000-2017)

Diagram över utsläpp av svaveldioxid (SO2) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg från Sverige (år 2000-2017)

 

Diagram över utsläpp av kolmonoxid (CO) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg från Sverige (år 2000-2017)

Diagram över utsläpp av bly (Pb) i ton från svenskt inrikes- och utrikesflyg från Sverige (år 2000-2017)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!