Hantering av flygets klimatpåverkan

Flygets klimatpåverkan är någonting som inte går att lösa enbart genom nationell lagstiftning. En viktig del av Transportstyrelsens arbete är därför att påverka och aktivt delta i arbetet med att minska flygets klimatpåverkan på så väl global, europeisk och nationell nivå. Sverige, genom en expert vid Transportstyrelsen, har en medlem i ICAO:s miljökommitté CAEP vilket gör att Transportstyrelsen aktivt kan delta i och påverka det internationella miljöarbetet, inklusive utvecklingen av nya standarder inom ICAO.

Att minska flygets klimatpåverkan är en högt prioriterad fråga internationellt. Både på global och på europeisk nivå arbetar man på olika sätt med att försöka minska flygets klimatpåverkan då en minskad påverkan på klimatet ses som en överlevnadsfråga för luftfarten. I flera forum samarbetar länder, organisationer, flygbolag och företag för att kunna driva på utvecklingen och få fram kraftfulla åtgärder.

Standarder behövs för att minska utsläppen

För att effektivt minska de globala utsläppen från luftfarten krävs bland annat internationellt överenskomna gränsvärden, i form av standarder, som kan driva på teknisk utveckling och kommersiell introduktion av miljöanpassade motorer och flygplan. Dagens flygplan är renare och mer bränslesnåla än äldre flygplan. Sedan 1970-talet har en effektivare förbränning i flygplansmotorerna minskat utsläppen av kolmonoxid med ca 80 procent och utsläppen av kolväten och partiklar med ca 60 procent. I de modernaste motorerna har även kväveoxidutsläppen minskat med 30-40 procent. Eftersom flygplan har en genomsnittlig livslängd på ca 20-30 år tar det dock lång tid för ny teknik att få genomslag på marknaden.

Utveckling av motorer som kräver mindre bränsle

För att minska flygets bränsleförbrukning pågår ett intensivt arbete med att utveckla motorer som kräver mindre bränsle. Att konstruera effektivare och kortare flygvägar, minska väntetider på marken och i luften samt använda mindre gaspådrag hjälper också till att spara bränsle.

Arbete pågår även för att ta fram nya mer hållbara flygbränslen vilket också bidrar till att minska flygets klimatpåverkan.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!