Vad är flygbuller?

Flygbuller är ett miljöproblem som främst drabbar människor som bor och vistas i närheten av flygplatser. Flygbuller innefattar buller från starter och landningar samt buller som alstras från flyg till och från flygplatser.

Flygbuller definieras som det oönskade ljudet som uppstår framförallt när flygplan startar och landar.

Ljudet alstras vid ljudkällan som främst utgörs av flygplanets motor (fläkt, kompressor, förbränning, turbin och jetstråle) respektive turbulensbuller runt flygplansskrovet beroende av klaffar och landningshjul med mera. Hos ett propellerflygplan är propellern en viktig ljudkälla och hos en helikopter utgör rotorn en ljudkälla.

Ljudet överförs via atmosfären ned till mottagaren på marken. På sin väg från källan till mottagaren dämpas ljudet på grund av avståndet men också på grund av att atmosfären absorberar en del av ljudet. Atmosfäriska förhållanden, såsom vind och temperatur påverkar också ljudets spridning. Markförhållanden (markens hårdhet och topografi) samt eventuella ljudreflektioner från kringliggande bebyggelse påverkar också den slutliga ljudnivån som når mottagaren på marken.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!