ICAO Carbon Emission Calculator

Med anledning av att FN:s generalsekreterare tog ett beslut om att FN skulle börja klimatkompensera för sina anställda fick ICAO, flygets FN-organisation, i uppdrag att ta fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid.

För att beräkna flygresans utsläpp av koldioxid med hjälp av ICAO:s emissionsberäkningsmodell krävs endast att du som passagerare skriver in avreseflygplats (From) och ankomstflygplats (To). Bocka i vilken klass du har på din flygbiljett, samt om du åker enkel väg eller tur-och-retur.

Hur går beräkningen till?

När du gjort detta och tryckt på Calculate får du veta flygresans utsläpp av koldioxid. Beräkningsresultaten visar inte de exakta utsläppen från just din unika flygresa. Beräkningsmodellen är istället uppbyggd så att den räknar fram genomsnittliga utsläpp för olika destinationer baserade på vilka flygplanstyper som flyger på den valda sträckan, den inbördes fördelningen av olika flygplanstyper samt de vanligaste motorkonfigurationerna för dessa flygplanstyper. Modellen räknar även fram den genomsnittliga beläggningsgraden för sträckan, samt förhållandet mellan antalet passagerare och frakt för att fördela ut flygplanets utsläpp på ett rättvist sätt mellan dessa. Avståndet beräknas med hjälp av det så kallade storcirkelavståndet mellan de valda flygplatserna. Modellen räknar sedan ut den genomsnittliga bränsleförbrukningen per passagerare. Slutligen multipliceras bränsleförbrukningen med 3,157 för att få fram koldioxidutsläppen per passagerare. Denna uppgift kan sedan användas av den som vill gå vidare och klimatkompensera för sin flygresas koldioxidutsläpp.