Information nya regler 24 mars 2020

Här finns information angående de nya organisationsformerna och den nya luftvärdighetsstandarden Del-ML som träder ikraft 24 mars 2020.

Frågor och svar gällande det nya regelverket (FAQ)

Här kommer vi löpande fylla på med era inskickade frågor och tillhörande svar

Skicka era frågor till: CAMO_CAO_145@transportstyrelsen.se

Jag ska göra en ARC på ett flygplan som är under 2730kg, ska jag använda Form 15b som jag brukar, eller nya Form 15c?

 • Är det dags att utföra luftvärdighetsgranskning för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML, så ska Form 15c användas vid utfärdandet.

 

 • Är det en förlängning av ARC för luftfartyg som uppfyller kraven i
  Del-ML, så förlängs denna på det befintliga ARC, Form 15a, 15b  till dess att det är dags att utföra luftvärdighetsgranskning och utfärda ARC Form 15c.

 

Kan jag göra ett ägardeklarerat underhållsprogram för mitt flygplan?

 

 • De nya reglerna möjliggör ägardeklarerade underhållsprogram enligt kraven i Del-ML.A.302, för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML och som opereras privat.
  Det är inte möjligt om luftfartyget används i SPO, kommersiell DTO eller ATO, ej heller brandövervakningsflyg för FFK eller KSAK-M.

Behöver jag uppdatera min CAME enligt det nya regelverket nu eller kan jag vänta tills jag byter organisationsform till Del-CAMO eller Del-CAO?

 • Ja, ni behöver uppdatera CAME nu, enligt de nya reglerna eftersom ändringarna i Del-M och införandet av Del-ML gäller från den 24 mars 2020. En uppdaterad korsreferens lista finns publicerad under fortsattluftvärdighet/mallar och manual exempel.
 • Uppmärksamma speciellt att rutiner för luftvärdighetsgranskning är beskrivit i M.A.901 och ML.A.903 (tidigare M..A.710) och
 • att det är nya EASA form 15 som gäller och
 • att underhållsprogram för luftfartyg som uppfyller kraven i Del-ML beskrivs i ML.A.302. (tidigare M.A.302(h)(i))

 

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!