Nej, varje juridisk person kan bara få ett enda Operatörs-ID.

Så här säger reglerna:

  • UAS-operatörer som är juridiska personer ska från och med den 31 december2020 registrera sig i den medlemsstat där de har sitt huvudsakliga verksamhetsställe. Registret ska bland annat innehålla juridiska personers "identifieringsnummer". Operatörerna ska säkerställa att deras registreringsuppgifter är korrekta.
  • Medlemsstaterna ska utfärda ett unikt digitalt registreringsnummer till UAS-operatörer och till UAS som måste vara registrerade, så att de kan identifieras på individuell nivå.

Om organisationen har ett organisationsnummer för all verksamhet, så anges det numret vid registreringen. Eftersom organisationsnumret är det identifieringsnummer som används för juridiska personer, kan Transportstyrelsen endast tilldela ett unikt Operatörs-ID-nummer till varje juridisk person.

Det framgår av artikel 14 och artikel 23 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/947 av den 24 maj 2019 om regler och förfaranden för drift av obemannade luftfartyg.