Tillstånd för drönare

När du ska flyga eller bedriva verksamhet med drönare kan du behöva ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Här kan du läsa mer om vilka tillstånd som finns och när du behöver ansöka om dem.

Informationen på den här sidan gäller från den 1 januari 2021

Informationen på den här sidan gäller från och med 1 januari 2021 när de nya reglerna för drönare träder i kraft. Fram till 1 januari 2021 gäller nuvarande regler.

Nuvarande regler för drönare

Nya regler från 1 januari 2021

Om de krav som gäller för kategori öppen inte kan uppfyllas, behöver den som är operatör ansöka om tillstånd för kategori certifierad eller specifik.

När ska jag ansöka om tillstånd för kategori certifierad?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori certifierad när drönaren

  • har maximalt yttermått på 3 meter eller mer (t.ex. vingspann, rotordiameter eller höljet på drönaren). 
  • ska flygas över folksamlingar
  • ska flygas som persontransport
  • ska flygas och transportera farligt gods som kan innebära hög risk för personer vid en olycka.

Det kan även finnas fall där ansökan gjorts för kategori specifik, men där Transportstyrelsen efter granskning av riskanalysen bedömer att risken med flygningen inte kan kompenseras i tillräcklig mån utan certifiering genom ansökan för kategori certiferad.

Mer information om kategori certiferad

När ska jag ansöka om tillstånd för kategori specifik?

Du ska ansöka om tillstånd för kategori specifik om du överskrider begränsningarna för den öppna kategorin, men inte omfattas av villkoren för att söka tillstånd i den certifierade kategorin.

Minimiålder för att vara fjärrpilot i kategori specifik är 16 år, såvida du inte flyger med en handledare.

Mer information om kategori specifik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!