Frågor och svar om drönare

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren kring drönare.

Du behöver ha tillstånd för:

  • all flygning utom synhåll (då du inte kan se drönaren med dina egna ögon)
  • drönare som väger mer än 7 kg 

Läs mer hur du söker tillstånd för obemannade luftfartyg och vilken tillståndskategori du ska ansöka om.

Transportstyrelsen utfärdar alltså inga tillstånd för kameraövervakning eller spridning av flygfoto. För detta hänvisas till Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Avgifter för tillstånd till verksamhet med obemannade luftfartyg enligt TSFS 2017:110 finns att läsa om på sidan Obemannade luftfartyg.

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, kan du skicka till följande e-postadress: luftfartsavgifter@transportstyrelsen.se.

Avgiften gäller för verksamhetstillstånd enligt kategori 2-5. Avgiften påverkas alltså inte av hur många piloter och typer av drönare som är registrerade på tillståndet.

För att flyga en drönare kategori 3 måste du ha fyllt 18 år och för kategori 4 gäller minst 21 år, men inte äldre än 67 år. För övriga kategorier av drönare finns inga specifika ålderskrav. 

Ja, tillståndet är ett verksamhetstillstånd och på det kan flera piloter och typer av drönare vara registrerade. Transportstyrelsen registrerar inte enskilda drönare utan typer av drönare.

Nej, ett vanligt tillstånd enligt kategori 2-5 är ett slags verksamhetstillstånd, som antingen har obegränsad giltighetstid eller gäller för en specifik period. Du behöver alltså inte ansöka om tillstånd för varje enskild flygning.

De som hör till flygningen är operatörens personal, samt andra personer som på förhand blivit informerade om flygningen och gett sitt samtycke till det. Det samma gäller ägare till djur och egendom inom flygområdet.

Du ska kontakta den flygtrafikledning som har hand om den aktuella kontrollzonen. Det kan vara LFV, ACR eller enskilda lokala organisationer (som t.ex. Arvidsjaur).

I området runt en flygplats gäller mycket strikta regler för hur och när man får flyga för att man inte skall äventyra säkerheten för bemannade luftfartyg. Gå in på LFV:s UAV-karta för att se var dessa områden ligger. Om du har frågor/kommentarer kring UAV-kartan och dess funktion, kontakta LFV på aim-konsult@lfv.se.

Det finns inget i Transportstyrelsens regler som pekar på att man inte får gör det, så länge övriga krav på säkerhet kan uppfyllas (t.ex. säkerhetsavstånd och inte vara en fara för andra). Dock kan det finnas lokala avgränsningar eller bestämmelser från andra myndigheter som kan vara tillämpliga.

Under förutsättning att de operativa kraven för en viss kategori av drönare kan uppfyllas (t.ex. upprätta säkerhetsområde) får man flyga var som helst i Sverige. När det gäller just Stockholm ligger större delen av staden inom kontrollzonen till Bromma flygplats. Ifall du inte har en kategori 1 drönare måste tillstånd inhämtas därifrån innan flygning får ske. Du måste också kolla upp ifall du är närmare än 1 000 m från en helikopterflygplats och om det finns några R-områden där du tänkt flyga.   

Nej, det är samma regler som gäller där som på annat ställe.

Såvida inte Transportstyrelsen återkallat ett tillstånd eller att tillståndshavaren självmant avslutat det, är ett tillstånd enligt kategori 2–4 giltigt på obestämd tid. Detsamma gäller för ett tillstånd enligt kategori 5 A eller 5 B, om detta är ett tillägg till befintligt tillstånd enligt kategori 2 och 3. I övrigt är ett tillstånd för kategori 5 giltigt under en bestämd tidsperiod, som sätts från fall till fall beroende på aktuell typ av flygning.

Vid flygning i mörker ska drönaren vara utrustad med belysning på ett sådant sätt att drönarens position och färdriktning tydligt kan uppfattas.

I första hand kan du anmäla detta till Polisen, men det går även bra att meddela Transportstyrelsen för uppföljning mot eventuell tillståndshavare. Anmälan till Transportstyrelsen kan göras till fb-uas@transportstyrelsen.se.

När det gäller flygplatser med mycket tät flygtrafik (ex. Arlanda, Bromma, Landvetter) är man av naturliga skäl mycket restriktiva med att ge tillstånd för obemannade luftfartyg.
I nuläget tillåter LFV sällan drönare i Arlanda kontrollzon. Där förekommer trafik dygnet runt och dagens regelverk säger att drönarverksamhet inte kan tillåtas i denna typ av luftrum såvida inte en sektor för detta upprättas.

Arbete med att ta fram sektorer kan vid behov genomföras av LFV och bekostas av frågeställaren. En dylik sektor måste dock upprättas utanför det område som används av den bemannade flygtrafiken till och från Arlanda och därför är det endast mindre områden i kontrollzonens periferi som kan bli aktuella.

Om man får flyga i ett restriktionsområde, eller R-område, och vem som ger tillstånd för flygning där beror på vilket område det gäller. En del R-områden är alltid aktiva (permanent), vilket innebär att det alltid råder flygförbud där. I andra handlar det helt om ifall där är någon aktivitet som kan störas eller inte. Du ansöker tillstånd för att flyga i permanent restriktionsområde här.

För att ta reda på vad som gäller för just det R-område du är intresserad av att flyga i kan du gå in i AIP (Aeronautical Information Publication) för Sverige.

I ENR 5.1 hittar du grundläggande information om varje Restriktionsområde. Där kan du se om just det R-område du vill flyga i överhuvudtaget är öppet för trafik.

För information om daglig verksamhet i R-områden se denna sida DUP (Daily use plan)

I normala fall behöver du inte ha något tillstånd för att flyga inomhus.

För att läsa NOTAM och SUP går du in på AROWeb, som är LFV:s system för självbriefing.

Överst på sidan för du muspekaren över AIS, då kommer det upp fler alternativ under. Längst till vänster finns NOTAM Sverige, och nedanför ser du då Sverige FIR 4 dagar. Klickar du på den får du upp en sammanställning över kommande 4 dagars gällande NOTAM för Sverige.

För att läsa SUP för du också muspekaren över AIS och bland alternativen ser du IAIP näst längst till höger, där väljer du Svensk IAIP. När du har klickat på Svensk IAIP kommer du till en sida som visar en innehållsförteckning över IAIP. Tredje rubriken AIP SUP klickar du på för att få fram gällande SUP.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!