U-space – för säker och effektiv tillgång till luftrummet för drönare

U-space är ett koncept av nya digitala tjänster, procedurer och lösningar. De är framtagna för att skapa en säker och effektiv tillgång till luftrummet i Europa för UAS-marknaden (dvs. drönarmarknaden ). De digitala tjänsterna baseras på en hög grad av automation. På sikt ska de bli helautomatiserade för att kunna integreras i det konventionella luftfartssystemet.

U-space tillhandahåller en plattform som möjliggör drönaroperationer i luftrummet tillsammans med nödvändiga gränssnitt mot den bemannade luftfarten, flygtrafikledning och myndigheter. Ett U-space-luftrum ska därför inte ses som ett avgränsat luftrum som endast är till för drönare. Det ska i stället ses som ett koncept som möjliggör integrering av den obemannade luftfarten i det konventionella luftfartssystemet. U-space tillgodoser det behov som i dag finns på marknaden och riktar sig till samtliga kategorier av drönaroperationer.

Initialt kommer implementeringen att ske i det undre luftrummet men i framtiden, när tekniken är mogen, kan operationer även ske på högre höjder.

Gemensamt europeiskt regelverk för U-space

Den 22 april 2021 beslutades det om ett nytt gemensamt europeiskt regelverk för U-space: (EU) 2021/664. Reglerna ska börja tillämpas den 26 januari 2023 och U-space ska implementeras successivt åren 2021–2035, med fokus på fyra milstolpar:

  • U1 (2021): Grundläggande tjänster för e-registrering, e-identifiering och geografiska drönarzoner i enlighet med (EU) 2019/947.
  • U2 (2023): Initiala tjänster för planering och godkännande, spårning, dynamisk information om luftrummet och gränssnitt med flygtrafikledningen på procedurnivå.
  • U3 (2027): Utökade tjänster för kapacitetshantering när antalet drönare i luftrummet ökar och med stöd för konflikthantering.
  • U4 (2035 och framåt): Fullständiga tjänster och integrerade gränssnitt med flygtrafikledningssystemet och den bemannade luftfarten.

Du kan ta del av regelverket i sin helthet på EUR-Lex:s webbplats.

Vad är ett U-space-luftrum?

Ett U-space-luftrum är en geografisk UAS-zon med U-space-tjänster som tillhandahålls av tjänsteleverantörer (U-space Service Provider, USSP). Transportstyrelsen beslutar om upprättande av U-space-luftrum med krav på tjänster som ska tillhandahållas inom det aktuella U-space-luftrummet. Det kan till exempel vara i en flygplats kontrollzon eller i ett industri- och logistikområde.

De obligatoriska tjänsterna som ska tillhandahållas av USSP:er i ett U-space-luftrum är tjänster för

  • nätverksidentifiering
  • geomedvetenhet
  • flygtillstånd
  • trafikinformation.

Exempel på andra icke-obligatoriska tjänster i ett U-space-luftrum kan vara en väderinformationstjänst och övervakning- och överensstämmelsetjänst. Transportstyrelsen kan också besluta om att ytterligare tjänster ska krävas för ett specifikt U-space-luftrum om det bedöms nödvändigt med hänsyn till flygsäkerheten.

Det kan finnas flera leverantörer av U-space-tjänster i ett U-space-luftrum. Som drönaroperatör kommer man att kunna prenumerera på dessa digitala tjänster via exempelvis applikationer i både dator och mobil.

Kontakt oss

Frågor om U-space kan skickas via e-post till asm@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!