Ansökan om tillstånd för verksamhet med obemannade luftfartyg kategori 2

Här kan du ansöka om tillstånd för verksamhet  med obemannade luftfartyg kategori 2. Fyll i formuläret nedan, du kommer sedan inom 10 arbetsdagar att bli kontaktad av Transportstyrelsen.

Läs om hur vi  behandlar dina personuppgifter

Om ansökan gäller flera olika piloter och luftfartyg kan den sökande ange alla uppgifterna samtidigt i formuläret istället för att skicka in uppgifterna separat flera gånger.

Formulär

Piloten innehar intyg på godkänd uppflygning enligt 3 kap.7§ i TSFS 2017:110:
Piloten innehar intyg på godkänt resultat på teoriprov enligt 3 kap. 7§ i TSFS 2017:110, eller har intyg från annat motsvarande teoriprov:
Foto eller sprängskiss på luftfartyget kan uppvisas vid Transportstyrelsens förfrågan?
Försäkring
Sökande är medveten om att avgift för utfärdat tillstånd kommer tas ut enligt Transportstyrelsens gällande avgiftsföreskrift.
Sökanden är väl förtrogen med och kan uppfylla de bestämmelser som gäller för kategori 2 enligt TSFS 2017:110 Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg.

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!