Ansök om förändrat tillstånd till verksamhet med obemannade luftfartyg kategori 2

Här kan du ansöka om ändring av tillstånd  för verksamhet med  obemannade luftfartyg kategori 2

Förutom de obligatoriska uppgifterna ska du även fylla i de uppgifter i tillståndet som är ändrade. Om kontaktuppgifterna har ändrats ska de nya uppgifterna skrivas in i formuläret och under rubriken ”eventuell övrig information till Transportstyrelsen” ska de gamla uppgifterna skrivas in. Efter att du skickat ansökan kommer du inom 10 arbetsdagar att bli kontaktad av Transportstyrelsen.

Om ansökan gäller flera olika piloter och luftfartyg kan den sökande ange alla uppgifterna samtidigt i formuläret istället för att skicka in uppgifterna separat flera gånger.

Uppgifter med * är obligatoriska.

Formulär

Piloten innehar intyg på godkänd uppflygning enligt 3 kap.7§ i TSFS 2017:110:
Piloten innehar intyg på godkänt resultat på teoriprov enligt 3 kap. 7§ i TSFS 2017:110, eller har intyg från annat motsvarande teoriprov:
Foto eller sprängskiss på luftfartyget kan uppvisas vid Transportstyrelsens förfrågan?
Försäkring
Sökande är medveten om att avgift för utfärdat tillstånd kommer tas ut enligt Transportstyrelsens gällande avgiftsföreskrift:*
Sökanden är väl förtrogen med och kan uppfylla de bestämmelser som gäller för kategori 2 enligt TSFS 2017:110 Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg:*

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!