Kompetenskrav för pilot – obemannade luftfartyg kategori 2 och 3

Piloten ska ha genomgått en utbildning på aktuell typ av obemannat luftfartygssystem och ska genomföra en godkänd uppflygning och teoretiskt prov för Transportstyrelsen innan ett tillstånd utfärdas.

För att genomföra praktisk utbildning på aktuell typ av obemannat luftfartygssystem finns följande alternativ:

  • flygning inomhus
  • tillsammans med en sedan tidigare godkänd pilot för kategori 2 eller 3 med hjälp av dubbelkommando, för samma klass av luftfartyg (t.ex. multirotor, flygplan eller helikopter)
  • på ett modellflygfält enligt modellflygklubbens/föreningens säkerhetsregler, eller
  • på annat sätt som är godkänt av Transportstyrelsen.

Praktiskt prov

Det praktiska provet – uppflygningen - består av ett antal manövrar som ska kunna utföra på ett stabilt och säkert sätt. Det finns ett prov för flygplan, ett för helikopter och ett för multirotor. Här kan du läsa om vilka moment som ingår i respektive prov:

Teoriutbildning- trafikregler för luftfart

Piloten ska ha kunskaper om luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder, som framgår av AMC1 FCL.210; FCL.215 i Part-FCL. Det motsvarar kapitlet som kallas ”Air law and ATC procedures”, där främst avsnitten kring luftrum/trafikregler och flygoperativa krav är tillämpligt.

Utbildning är frivillig

Mest tillämpliga kursboken är annars någon inom området ”luftfartssystemet och flygoperativa procedurer”. Det finns inga specifika krav att vare sig bedriva eller gå någon specifik teoriutbildning, utan det sker helt på frivillig basis. Examination görs direkt inför Transportstyrelsen. Om en ansökande sedan tidigare har ett certifikat för som lägst PPL eller SPL, behöver inte teoriprov för obemannade luftfartyg kategori 2 eller 3 göras. 

Här gör du provet 

Proven genomförs oftast i Norrköping, där vi har tillgång till särskilda fält avsedda för uppflygning, samt att teoriprov kan genomföras på Transportstyrelsens kontor. Dock finns det möjlighet att göra proven på andra ställen i Sverige, om det finns en lämplig plats att vara på. Proven brukar genomföras i slutet av ansökningsprocessen och vi tar kontakt med dig för att bestämma datum och plats.

Intygets giltighetstid

Ett utfärdat intyg om godkänd uppflygning och teoriprov är giltigt på obestämd tid, under förutsättning att det inte återkallats.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!