Tillstånd för drönare kategori 2

Här hittar du information om krav som kan beröra dig som söker tillstånd för obemannade luftfartyg kategori 2.

För att få ett tillstånd för kategori 2 måste det obemannade luftfartyget uppfylla vissa grundläggande krav:

  • luftfartygets maximala startvikt ska vara mer än 7 kg men mindre eller lika med 25 kg, och
  • luftfartyget flygs enbart inom synhåll för piloten.

Förutom de grundläggande kraven finns även specifika krav som gäller för verksamhet med kategori 2.

Observera att alla krav ovan måste vara uppfyllda. I annat fall ska du ansöka om en högre kategori eller ett tillstånd för kategori 5.

Piloten ska ha genomgått en utbildning på aktuell typ av obemannat luftfartygssystem och ska genomföra en godkänd uppflygning och teoretiskt prov för Transportstyrelsen innan ett tillstånd utfärdas. Piloten ska ha kunskaper om luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder, som framgår av AMC1 FCL.210; FCL.215 i Part-FCL.

Läs mer om kompetenskrav för piloten.

Ansökan

För att ansöka om tillstånd för kategori 2 ska du använda formuläret på sidan Ansökan om tillstånd för verksamhet med obemannade luftfartyg kategori 2.

Tillståndets giltighet

Såvida inte Transportstyrelsen återkallat ett tillstånd eller att tillståndshavaren självmant avslutat det, är ett tillstånd enligt kategori 2 giltigt på obestämd tid.

Tillståndet är endast giltigt för verksamhet som bedrivs i Sverige.

Ändringar i tillståndet

Om du behöver lägga till eller ändra uppgifter i utfärdat tillstånd måste du ansöka om detta hos Transportstyrelsen. Du ska även meddela om verksamheten kommer att upphöra. Kom ihåg att meddela detta till Transportstyrelsen innan 1 januari för att undvika årsavgiften för nästkommande år.

Ansökan om förändring av tillståndet görs på sidan Ansök om förändrat tillstånd till verksamhet med obemannade luftfartyg kategori 2.

Säga upp tillstånd

Om du vill avsluta ditt tillstånd måste du anmäla det till Transportstyrelsen innan 1 januari för att undvika årsavgiften för nästkommande år.

Vid uppsägning av tillstånd ska en anmälan om detta göras till luftfart@transportstyrelsen.se, där tillståndsnummer och kontaktuppgifter ska framgå, samt vilket typ av tillstånd som anmälan gäller för.

Om du har frågor om avgifter, till exempel vad som gäller vid återbetalning av avgifter vid uppsägning, hittar du dessa i Frågor och svar om avgifter inom luftfart (pdf).

Regler

Konstruktion, tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2017:110) om obemannade luftfartyg.

Kontakt

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!