Fördjupande regelinformation om obemannade luftfartyg

Konstruktion tillverkning, modifiering, underhåll och verksamhet med civila obemannade luftfartyg regleras inom Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg (TSFS 2017:110).

I luftfartslagen (2010:500) och luftfartsförordningen (2010:770) återfinns även de övergripande kraven för svensk luftfart.